Zarządzenie nr 30/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 maja 2023

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników w Żłobku Gminnym w Jaczowie

Zarządzenie nr 30/2020
Dyrektora Żłobka Gminnego w Jaczowie
z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników w Żłobku Gminnym w Jaczowie

Na podstawie:

- art. 27 i 28 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

- art. 94 pkt 9 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

Dyrektor Żłobka Gminnego w Jaczowie zarządza, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin Okresowej Oceny Pracowników w Żłobku Gminnym w Jaczowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Żłobka Gminnego w Jaczowie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym stanowiskach kierowniczych urzędniczych do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do jego przestrzegania.

§3

Nadzór nad przebiegiem procesu oceny pracowników sprawuje Dyrektor Żłobka Gminnego
w Jaczowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 08.12.2020r.

Dyrektor
Żłobka Gminnego w Jaczowie
mgr Marzena Kucharska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Żłobek Gminny w Jaczowie
Data utworzenia:2023-05-30
Data publikacji:2023-05-30
Osoba sporządzająca dokument:Marzena Kucharska
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Aksamit
Liczba odwiedzin:240