Zarządzenie Nr 25/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 maja 2023

w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Żłobku Gminnym w  Jaczowie jako organu doradczo - opiniodawczego.

Zarządzenie Nr 25/2020
Dyrektora Żłobka Gminnego w Jaczowie
z dnia 06.10.2020 roku

W sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Żłobku Gminnym w  Jaczowie jako organu doradczo - opiniodawczego.

Na podstawie art. 8 ust.2 Ustawy z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1070 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r w sprawie ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r Nr 43 poz. 349) oraz §3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Żłobka Gminnego w Jaczowie, zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Komisję Socjalną w składzie:

  1. Natalia Płócienniczak
  2. Sylwia Budziszewska
  3. Daria Grzybowska

§2

Środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych administruje pracodawca - Dyrektor Żłobka Gminnego w Jaczowie (art. 10 ustawy o ZFŚS). Podejmuje on decyzje dotyczące rozdzielania oraz przyznawania środków pochodzących z konta ZFŚS, natomiast powołana Komisja Socjalna jest organem wyłącznie doradczym. Dyrektor obowiązuje komisję do działania zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 19/2020 z dnia 17.08.2020r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Żłobka Gminnego w Jaczowie
mgr Marzena Kucharska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Żłobek Gminny w Jaczowie
Data utworzenia:2023-05-30
Data publikacji:2023-05-30
Osoba sporządzająca dokument:Marzena Kucharska
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Aksamit
Liczba odwiedzin:114