Zarządzenie Nr 26/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 maja 2023

w sprawie: instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 26/2020
Dyrektora Żłobka Gminnego w Jaczowie
z dnia 7 października 2020 roku

w sprawie: instrukcji inwentaryzacyjnej

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019, poz.351 z późn.zm.)

Dyrektor Żłobka Gminnego w Jaczowie zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku Instrukcję inwentaryzacyjną, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z zasadami i procedurami zawartymi w instrukcji o której mowa w § 1 oraz do przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor
Żłobka Gminnego w Jaczowie
mgr Marzena Kucharska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Żłobek Gminny w Jaczowie
Data utworzenia:2023-05-30
Data publikacji:2023-05-30
Osoba sporządzająca dokument:Marzena Kucharska
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Aksamit
Liczba odwiedzin:429